Longyearbyen lokalstyre vil snart skifte ut målere i strømnettet vårt til nye smarte AMS-målere.

Myndighetene påla alle nettselskaper på fastlands-Norge å installere AMS-målere innen 1.januar 2019.

Erfaringene etter å ha hatt målerne i drift i snaut to år er gode – nettselskapene får en langt bedre oversikt over forbruket i nettet, og kundene slipper manuelle måleravlesninger.

De særlig interesserte kan til og med overvåke forbruket sitt ned på timesoppløsning, og det legges til rette for ny funksjonalitet hvor strømbruken kan planlegges i  tråd med nye tariffer.

Lokalstyres egen Joachim Karlsen har bakgrunn fra entreprenør-sida når målerne ble rullet ut i storskala på fastlandet. Med seg på laget har han Kay Roar Harila fra Hariko AS, som også har vært involvert i tilsvarende prosjekt. Sammen med elektroentreprenør Bratseth AS fra Molde skal de sørge for at samtlige nettkunder i Longyearbyen får nye målere utover høsten 2020. Ambisjonen er å være ferdige før jul. 

Målsetningen er å unngå forstyrrelser for kundene med kjedelige målerbytter i jula, sier prosjektleder Harila, men det er et utfordrende prosjekt med mange involverte parter. Så det kan være at siste målerbyttet ikke er utført før ut på nyåret.

Det planlegges informasjon til den enkelte husstand før målerbyttet skal utføres. Vi håper Longyearbyens beboere ønsker våre innleide montører velkommen, og er fleksible med å slippe de til i sikringsskapet.