Regjeringen har besluttet nye forsterkede nasjonale smitteverntiltak. Disse vil i første omgang gjelde i 14 dager fra og med 4. januar til og med 18. januar.

Anbefalinger for hele landet er knyttet til:

  • sosial kontakt, reiser, skoler, arbeidsplasser, butikker og idrett

Regler for hele landet:

  • Private sammenkomster og arrangementer
  • Uteliv og serveringssteder
  • Kirkevandring

Det er også utarbeidet nye retningslinjer for kommuner med mye smitte.

Det er viktig at de nasjonale anbefalinger og råd nå følges. Longyearbyen lokalstyre har i kveld gjennomgått anbefalingene og vil informere om følgende som har betydning ift de tjenester som Longyearbyen lokalstyre har ansvaret for:

Skolestart i Longyearbyen er 5. januar. Når det gjelder praktisk gjennomføring av skolehverdag for ungdomsskolen og videregående vil ledelsen ved skolen legge planer for dette mandag 4. januar. Foresatte og elever vil derfor bli orientert om planen ila mandag 4. januar.

Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Fritidsaktiviteter vil dermed ikke kunne gjennomføres fra mandag 4. januar (f.eks idrettshall mm). Utendørs aktivitet kan opprettholdes dersom en kan overholde avstandsreglene.

Longyearbyen lokalstyre, sykehuset og Sysselmannen vil følge situasjonen nøye framover. Det vil bla avholdes koordineringsmøter med smittevernlegen og sysselmannen i morgen mandag 4. januar. Eventuelt ny informasjon legges ut fortløpende.

Viktige lenker:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-flere-nasjonale-smitteverntiltak/id2826466/

https://www.helsenorge.no/koronavirus/