Det har vært et nytt skavelbrudd ved Gruve 2b. Det er registrert endel skuttertrafikk i området inn mot ferdselsforbudsonen. Vi ber folk være varsomme og velge elveleie som ferdselsåre opp til Longyearbreen.

Longyearbyen lokalstyre setter nå opp sperringer i skutertraseen.