Hvordan kommer fjernvarmen ut til husene i Longyearbyen?

På Energiverket produseres det varmeenergi.

Denne energien overføres til vann som varmes opp.

Dette vannet pumpes ut til de 6 fyrhusene gjennom et stort rør og kommer tilbake til energiverket i et annet.

Inne i fyrhusene står det varmevekslere som overfører varmen men ikke vannet til mindre rør.

Vannet i de mindre rørene pumpes til undersentralene i nærheten av husene i byen.

I undersentralen varmes husets system opp av dette vannet og det strømmes tilbake til fyrhuset.

Hvem er det som har ansvaret for varmen i boligene?

Varmen inne i husene er det huseier som har ansvaret for.

Longyearbyen Lokalstyre leverer fjernvarme i fra Energiverket.

Dette leveres gjennom rør til en undersentral i nærheten av boligene.

Fra undersentralen og inn i boligen er det huseier som har ansvaret.

Hva kan jeg gjøre hvis varmen mangler hos meg?

Ta først kontakt med huseier eller driftspersonell med ansvar for boligen.

De kan kontrollere husets system og om det kommer varme inn i fra nettet.

De reparer sitt system eller tar kontakt videre med Lokalstyre.

Hvis du ser en lekkasje eller det er fare for at vannet kan fryse ring rørleggervakta.

Hvorfor ligger rørene på bakken i byen?

Fjernvarmerørene er varme på utsiden selv om de er isolert.

Hadde rørene blitt begravet i bakken hadde de smeltet permafrosten.

Når permafrosten smelter blir den myk og rørene synker ned.

Så vi legger rørene på bakken med ekstra isolasjon under og dekker dem over med elvestein for beskyttelse.

 

 

Hvordan endrer jeg kontaktinformasjon på abonnementet mitt?

Dersom du har fått nytt telefonnummer eller e-post adresse, kan sende en e-post til strom@lokalstyre.no

Eller:

Gå inn fra hjemmesiden: Forside - selvbetjening – kundeweb : her kan du selv endre kontaktinformasjon