Skjemaer - Bestilling og oppsigelse av strømabonnement

Du som kunde er ansvarlig for å melde skriftlig ifra ved til- og fraflyttinger. Alle  elektroniske skjemaer til Longyearbyen lokalstyre finner du her under "skjemaoversikt". Velg dialogboksen: "søk etter skjema" og skriv inn ordet "strøm" som søkerfrase, da vil du få frem de skjemaer som gjelder Longyear energiverk. ( Skjemaer for flytting, byggestrøm og for HAN-port)

For nye strømkunder/ flytte fra Svalbard/flytte ut, men skal fortsette å bo i Longyearbyen, men skal ikke ha nytt abonnement: benytt skjemaet "Måleravlesning flytting til/fra Svalbard. (Skjemaet brukes også av deg som ikke har et personlig abonnement fra før. Eks. har arbeidsgiver tidligere betalt for strømmen, og du nå skal ha eget abonenement - skal dette skjemaet brukes)
For kunder som flytter internt i Longyearbyen og skal opprette nytt strømabonnement: Gjelder kunder som allerede har en strømavtale. Benytt skjemaet "Måleravlesning internt i Longyearbyen"

Ta kontakt på e-post , via kundeweb, app eller Infotorget tlf. 79 02 21 50 ved spørsmål.

Stenging / åpning av abonnement

Mitt abonnement er stengt og jeg har ikke lenger strøm. Hva gjør jeg? Har du ubetalte strømfakturaer  må de først betales. Kontakt Kredinor på telefon: 06900.

For gjenåpning av ditt abonnement etter ubetalte faktura er betalt: Ta kontakt med avdelingsleder distribusjon. 

Måleravlesning

For kunder med manuelle strømmålere (ikke fjernavleste) er fristen for måleravlesning den 1. i hvert kvartal (1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober). Ved fravær på datoen kan avlesningen leveres i forkant slik at en unngår stipuleringer. Vi har ny kundeweb og App, slik at det må opprettes ny bruker ved førstegangspålogging enten i App eller kundeweb.

Avlesningene kan leveres på følgende måter:

Oppgi kundenummer eller navn, målernummer og målerstand.

Fakturering

Det faktueres hvert kvartal, det vil si hver tredje måned. For kunde med manuelle strømmålere vil forbruket bli stipulert ved manglende avlesning. Det oppfordres til jevnlig avlesning av måler.

For privatkunder tilbys eFaktura, avtalegiro og via e-post. Bedriftskunder tilbys faktura via EHF eller e-post.

Ta kontakt med oss her hvis du ønsker å endre fakturaform.

Informasjon om målere

Har du en måler som skal være fjernavlest, men det står "stipulert" når du mottar faktura?  De målere hvor fjernavlesing ikke fungerer, må du som kunde lese av manuelt inntil videre. 

Har du flere spørsmål angående målere som ikke fungerer, eller annet angående din strømmåler kan avdelingsleder distribusjon kontaktes.

Avtalevilkår - strøm

Når du som privat person eller bedrift bestiller et abonnement anbefales det å lese Longyearbyen lokalstyre sine avtalevilkår. Vilkår for privat kunder kan du lese om  her.   For firma er det egne avtalevilkår som du kan lese om her.

Fjernvarme

Longyear energiverk har overoppsyn med produksjon og distribusjon av fjernvarme. Det er gjort avtale med et eksternt firma for drift, vedlikehold og beredskap av anlegget. Per dags dato er dette firmaet Assemblin Avd. Spitsbergen.

Distribusjonsnettet består av et primærnett på 3,4 km og et sekundær- og tertiærnettet er på 12,1 km.

For ytterligere informasjon om nettet og utbygging henvises det til kommunalteknisk norm.

Kontaktinformasjon ved manglende varme

Ved lekkasjer eller feil og skader på rør i bakken, rørkasser, undersentraler eller fyrhus av mindre karakter ber vi deg ta kontakt via e-post.

Dersom undersentralen for ditt hus driftes av Longyearbyen lokalstyre ber vi deg ta kontakt ved mangel på radiatorvarme eller kaldt og varmt tappevann via e-post.

Ved akutte problemer etter kl 16:00 kontaktes:
Rørleggervakta på tlf. 900 42 509

Oppkobling på fjernvarmenettet

Ta kontrakt med driftsingeniør fjernvarme.