Stenging / åpning av abonnement

Mitt abonnement er stengt og jeg har ikke lenger strøm. Hva gjør jeg? Har du ubetalte strømfakturaer  må de først betales. Kontakt Kredinor på telefon: 06900.

For gjenåpning av ditt abonnement etter ubetalte faktura er betalt: Ta kontakt med avdelingsleder distribusjon Morten Snaprud (tlf. 932 29 901) eller send en e-post.

Måleravlesning

For kunder med manuelle strømmålere (ikke fjernavleste) er fristen for måleravlesning den 1. i hvert kvartal (1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober). Ved fravær på datoen kan avlesningen leveres i forkant slik at en unngår stipuleringer. Vi har ny kundeweb og App, slik at det må opprettes ny bruker ved førstegangspålogging enten i App eller kundeweb.

Avlesningene kan leveres på følgende måter:

Oppgi kundenummer eller navn, målernummer og målerstand.

Bestilling og oppsigelse av strøm i bolig/ hytte og byggestrøm

Du som kunde er ansvarlig for å melde skriftlig ifra ved til- og fraflyttinger. Våre elektroniske skjemaer finner du her.

For nye strømkunder/flytting fra Svalbard/utflytting i Longyearbyen uten opprettelse av nytt abonnement: benytt skjemaet "Måleravlesning flytting til/fra Svalbard. (Skjemaet brukes av deg som ikke har et personlig abonnement fra før. Eks. har arbeidsgiver tidligere betalt for strømmen, og du nå skal ha eget abonenement - skal dette skjemaet brukes)
For kunder som flytter internt i Longyearbyen og skal opprette nytt strømabonnement: benytt skjemaet "Måleravlesning internt i Longyearbyen"

Ta kontakt på e-post eller Infotorget tlf. 79 02 21 50 ved spørsmål.

Fakturering

Det faktueres hvert kvartal, det vil si hver tredje måned. For kunde med manuelle strømmålere vil forbruket bli stipulert ved manglende avlesning. Det oppfordres til jevnlig avlesning av måler.

For privatkunder tilbys eFaktura, avtalegiro og via e-post. Bedriftskunder tilbys faktura via EHF eller e-post.

Ta kontakt med oss her hvis du ønsker å endre fakturaform.

Informasjon om målere

Har du en måler som skal være fjernavlest, men det står "stipulert" når du mottar faktura?  De målere hvor fjernavlesing ikke fungerer, må du som kunde lese av manuelt inntil videre. 
 

Har du flere spørsmål angående målere som ikke fungerer, eller annet angående din strømmåler kan avdelings leder distribusjon kontaktes: Morten Snaprud tlf: 932 29 901

 

Priser strøm og fjernvarme

Prisene for strøm og fjernvarme til Longyearbyen lokalstyre regulerer årlig via vedtatt gebyrregulativ. 

Prisene for 2020 finner du her

Avtalevilkår - strøm

Når du som privat person eller bedrift bestiller et abonnement anbefales det å lese Longyearbyen lokalstyre sine avtalevilkår. Vilkår for privat kunder kan du lese om  her.   For firma er det egne avtalevilkår som du kan lese om her.

Fjernvarme

Vår driftsingeniør har overoppsyn med distribusjon fjernvarme. Det er gjort avtale med et eksternt firma Asswmblin for drift, vedlikehold og beredskap av anlegget. Distribusjonsnettet består av et primærnett på 3,4km som forsynes med 120/80 °C vann fra energiverket. Sekundær og tertiærnettet er på 12,1km og forsynes hovedsaklig med 80/60 °C

Kontaktinformasjon ved manglende varme

Ved lekkasjer eller feil og skader på rør i bakken, rørkasser, undersentraler eller fyrhus: 
Driftingeniør fjernvarme via e-post.

Dersom undersentralen for ditt hus driftes av Longyearbyen lokalstyre ber vi deg ta kontakt ved mangel på radiatorvarme eller kaldt og varmt tappevann:
Driftingeniør fjernvarme via e-post.

Ved akutte problemer etter kl 16:00 kontaktes:
Rørleggervakta på tlf. 900 42 509

Oppkobling på fjernvarmenettet

Ta kontrakt med driftsingeniør fjernvarme.