For information in other languages click on the flag above

Informasjon fra Sysselmannen på Svalbard:

Sysselmannen på Svalbard har i dag hatt møter med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Skred AS. Evakueringen og ferdselsforbudet/oppholdsforbudet som ble innført denne uken oppheves fredag ettermiddag kl. 15.00.

Sysselmannen på Svalbard har i dag hatt møter med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Skred AS som har undersøkt fjellsidene i evakueringsområdet. Værvarsel og observasjoner som er gjort i dag tilsier at evakueringen og ferdselsforbudet/oppholdsforbudet som ble innført denne uken kan oppheves fredag ettermiddag kl. 15.00.

- NVE har i dag rådført seg med Meteorologisk Institutt og har også hatt mannskap ute i terrenget for å vurdere skredsituasjonen. Funnene tilsier at det er mulig å oppheve evakueringen og restriksjonene som ble innført denne uken i områder på oversiden av husene i Lia og fra skolen til Nybyen allerede i dag, sier sysselmann Kjerstin Askholt.

Evakueringen opphører fra kl. 15.00 fredag ettermiddag.

Det permanente oppholdsforbudet for deler av bebyggelsen i Lia opprettholdes.