eksamen

Oppmelding privatisteksamen høsten 2018 (Frist 15.9.)

Oppmelding til privatisteksamen skjer på www.privatistweb.no innen 15.9.2018.

Kandidater som ønsker å avlegge eksamen ved Longyearbyen skole må FØR de melder seg opp ta kontakt med skolen for å avklare om det er mulig å avlegge eksamen i Longyearbyen. Når det gjelder muntlig og muntlig-praktisk eksamen, må kandidaten noen ganger regne med å måtte reise til Tromsø og avlegge eksamen i regi av Studiekompetanse Tromsø.

Privatister fra Svalbard melder seg opp i Troms og ved Studiekompetanse Tromsø (studiespesialiserende fag) eller Ishavsbyen vgs (yrkesfag)

Betaling med kort ved oppmelding. Oppmeldingen blir ikke registrert før betalingen er foretatt. Dersom du ikke møter til eksamen vil ikke eksamensavgiften bli refundert. Ved dokumentert fravær har du rett til ny eksamen første påfølgende eksamensperiode.

I enkelte språkfag arrangeres det muntlig eksamen kun om høsten. Se Troms fylkes nettside: http://www.tromsfylke.no

Oppmelding for høsten skjer innen 15.9. Det er ikke anledning til å melde seg opp til eksamen etter fristens utløp.
 
Ta kontakt for nærmere informasjon.
 
 
Anne-Line Pedersen
Videregående avdeling
Longyearbyen skole
Tips en venn Skriv ut