Ved vår videregående avdeling tilbyr vi kandidater å avlegge privatisteksamen. Vi tilbyr dette i nært samarbeid med Troms og Finnmark fylkeskommune. 

Oppmelding til privatisteksamen skjer på www.privatistweb.no . For våreksamen melder du deg opp mellom 15. januar og 1. februar.

Kandidater som ønsker å avlegge eksamen ved Longyearbyen skole må FØR de melder seg opp ta kontakt med skolen for å avklare om det er mulig å avlegge eksamen i Longyearbyen. Når det gjelder muntlig-praktisk og praktisk eksamen, må kandidaten reise til Tromsø og avlegge eksamen i regi av Studiekompetanse Tromsø. 

Privatister fra Svalbard melder seg opp i Troms og Finnmark fylke. Videre velger du Studiekompetanse Tromsø (studiespesialiserende fag) eller Ishavsbyen vgs (yrkesfag) på privatistweb.no.

Nærmere informasjon om oppmelding finner du her