Sysselmannen har i dag besluttet å opprettholde evakueringen og oppholds- og ferdselsforbudt i Nybyen. Det er fortsatt fare for at skavlene på toppen av Gruvefjellet kan løsne og falle ned. Beslutningen om å forlenge evakueringen og oppholds- og ferdselsforbudt ble tatt etter et møte med Skred AS, NVE og Longyearbyen lokalstyre i dag. Oppholds- og ferdselsforbudet betyr også at det er forbudt å kjøre med snøskuter gjennom området. Det er ikke tillatt å krysse sperringene.

Det blir gjort en ny vurdering neste torsdag om evakueringen og ferdsels- og oppholdsforbudet skal forlenges ytterligere.

 


The Governor has decided to maintain the evacuation and ban on residence and traffic in Nybyen. There is still a danger that the cornices at the top of Gruvefjellet may loosen and fall down. This was decided at a meeting with Skred AS, NVE and Longyearbyen lokalstyre today. The stay and traffic ban also means that it is forbidden to drive snowmobiles through the area. It is not permitted to cross the barriers.

A new assessment will be made next Thursday.