Sysselmannen besluttet torsdag å opprettholde ferdselsforbudet i Nybyen. Det er fortsatt fare for at skavlene på toppen av Gruvefjellet kan løsne og falle ned.

Det blir gjort en ny vurdering neste torsdag om ferdselsforbudet skal forlenges ytterligere.

 

Maintains the ban on traffic

The Governor has decided Thursday to maintain the ban on traffic over the building in Nybyen. There is still a danger that the cornices at the top of Gruvefjellet may loosen and fall down.

A new assessment will be made next Thursday if the ban on traffic will be extended further.

Se kart