Vi opplever tidvis store mengder snø og brøytesjåførene gjør sitt beste for å holde den unna. Sjåførene prøver så godt de kan å unngå skader på utstyr parkert etter veien, men det er ikke lett. Dette gjelder spesielt ved dårlig sikt. Vi ber alle se etter hvordan eget utstyr står parkert og sikre at dette er i god avstand fra veien.

Utstyr parkert nærmere vei enn 3 meter som blir påført skade som følge av brøyting erstattes ikke.

Takk for at du viser hensyn!