Det skal installeres nye målere hos alle strømkunder i Longyearbyen. Kunder med strømmålere skal ha mottatt ett informasjonsbrev om dette tidligere. Utførende entreprenør vil ta kontakt for å avtale tidspunkt for målerbytte som er planlagt i uke 8 (22 - 26. februar). 

Mens de gamle målere blir erstattet av nye målere, vil derfor fjernavlesning for nye og gamle målere bli redusert. Du kan oppleve at forbruket ditt fortsatt blir stipulert på faktura i april. Når alle målere er byttet i løpet av våren er målsetningen at alle målere fjernavleses som de skal.

 Montørene er utstyrt med munnbind, engangshansker og antibac for eget bruk. Men vi trenger også din hjelp for å få smitteverntiltakene til å fungere effektivt og trygt. Hvis alle hjelper til ved å respektere «2-meteren» når montørene kommer, så bidrar dette til å redusere smitterisikoen.

Det er kundens ansvar at montøren har fri adgang til måleren. Målerbyttet vil normalt medføre at strømmen må frakobles inntil 20 minutter. De som fikk byttet sin måler før jul er selvsagt ikke påvirket av dette.

Ved spørsmål til prosjektet eller bookingen, ta kontakt med Bratseth AS på booking@bratseth.as eller telefon 416 80 800.

De kunder som ønsker mulighet for å få tilgang på sine forbruksdata, må en adgang til porten i sikringsskapet ditt Home Area Network (HAN) gis. For å få dette må du som kunde fylle ut skjema «Strøm - åpning / lukking av HAN – port» som er tilgjengelig på vår hjemmeside under «Skjema A-Å»