Etter forespørsel fra administrasjonen i Longyearbyen lokalstyre har høringsfristen på forslag om forskrift om barnehagevirksomhet, forskrift om grunnskoleopplæring og videregående opplæring i Longyearbyen blitt utsatt til 15.september 2021.

LL ba om utsatt frist da vi ønsker tid til en bredere prosess i behandlingen av høringsnotatet.

LL planlegger et digitalt informasjonsmøte i løpet av juni og notatet vil bli politisk behandlet i august og september.