- I dag benyttes ca. en tredel av vår totale reservekapasitet for å produsere strøm og fjernvarme på diesel. Vi får altså ikke forsyningsproblemer selv om deler av dagens reserveløsning skulle falle ut. Dette gjelder også på vinterstid når det går mer fjernvarme. Men uansett så må vi spare på forbruket. Da sparer vi penger i fellesskap og øker sikkerheten, sier Arild Olsen, lokalstyreleder i Longyearbyen lokalstyre.  

Longyearbyen får nå god nytte av arbeidet som er gjort for å forberede utfasing av kullkraftverket.

Samtidig som energiproduksjonen går som den skal med reserveløsningen, arbeides det med feilsøking og reparasjon av kullkraftverket, der det oppstod hendelser på begge kullfyringslinjene i løpet av helgen. Det er konstatert hva som er feil i fyrkjelene og det er bestilt deler. Hvorfor det har skjedd får vi ikke klarhet i før spesialistene fra Danmark kommer førstkommende torsdag.

- Det blir spesielt viktig å finne ut av hvorfor begge kullfyringslinjene har fått feil samtidig. I risiko- og sårbarhetsanalysen for energiverket er sannsynligheten for samtidige feil beskrevet som lav, men med høy økonomisk konsekvens. Egentlig er hendelsen godt beskrivende på hvorfor vi har begynt omstillingen bort fra kullkraftverket, sier Olsen.