I forbindelsen med henvendelser etter faktureringen av strøm for 1.kvartal ser vi behovet for å informere om følgende:

  • Nå som det er overgang mellom gamle og nye strømmålere opplever en del kunder å bli fakturert for differanse mellom stipulert/estimert forbruk og faktisk forbruk. Enkelte gamle målere har hatt manuell avlesning og ved manglende avlesning er forbruket på disse blitt stipulert ved fakturering. Ved målerbytte til ny strømmåler blir faktisk forbruk registrert og dokumentert. Dette resulterer for noen kunder en korreksjon på fakturaen etter målerbyttet.
  • For kunder med fjernavleste målere som likevel er fakturert med stipulert/estimert målerstand skyldes dette mangler i kontaktpunkter for fjernavlesning i overgangen mellom gamle og nye strømmålere i byen. Dette problemer blir løst på sikt ettersom alle målerne blir byttet. Hvis du ser at faktureringen er blitt veldig misvisende send oss et bilde av måleren og be om korrigert faktura til strom@lokalstyre.no.

For kunder som enda ikke har fått ny måler, vil dette skje fra juni.

Ved spørsmål ta kontakt på strom@lokalstyre.no.