Til foresatte på 1.- 4. trinn og SFO
Her følger viktig informasjon i forbindelse med skoleåpningen på mandag. Det kommer mer utfyllende informasjon i løpet av uken.
 
Det er fortsatt ikke registrert smitte på Svalbard, og vi føler oss sikre på at det er trygt for barn og voksne at skolen åpner på mandag. Vi tar selvsagt nødvendige forholdsregler, og forventer at alle bidrar til at risikoen for smittespredning blir så lav som mulig. Vi tar selvsagt nødvendige forholdsregler, og forventer at alle bidrar til at risikoen for smittespredning blir så lav som mulig.
 
Vi forholder oss til Veileder om smittevern for skoletrinn 1. – 7. trinn, samt de råd og anbefalinger vi får fra smittevernoverlegen på Longyearbyen sykehus. 
Det er tre grunnpilarer for å bremse smittespredning organiseringen hviler på:
1. Syke personer skal ikke være på skolen
2. God hygiene
3. Redusert kontakt mellom personer
 
For å lette den praktiske organiseringen av skoledagen og SFO-dagen blir det lik inndeling av dagene gjennom hele uken.
SFO-tilbudet vil være redusert i hvert fall i uke 18.
 
Åpningstid uke 18
Skole: 8.15 – 13.00 (hver dag)
SFO-tilbud: 13.00 – 15.30 
 
Organisering av skoledagen
 
Kohorter 
Elevene på hvert trinn er delt i kohorter med ca. 15 elever i hver (eller færre): 
1.trinn: 2 kohorter. 3 voksne. 
2.trinn: starter som en kohort. Ved flere enn 15 elever deles trinnet i to. 2 voksne.
3.trinn: 2 kohorter. 2 voksne + ass. enkeltelev. 
4.trinn: 2 kohorter. 2 voksne + ass. enkeltelev. 
 
Oppstart 
Alle elevene starter skolen kl. 8.15
Lærere møter gruppene på fast oppmøtested i skolegården og tar de med inn på skolen:
1.trinn: møter ved sin inngang. Står i rekke på gangveien. 
2.trinn: oppmøte ved utebod.
3.trinn: oppmøte ved hallen. Inngang gjennom hallen. 
4.trinn: møter på høyre side av trappa. 
 
Friminutt
Trinnene følger ordinær plan for friminutt på 2 x 30 min kl. 10.00 og kl. 12.00.
Det blir forsterket tilsyn med elevene i pausene.
 
Renhold
ISS setter inn forsterket renhold i denne perioden, og en person vil jobbe på barnetrinn/SFO fra 09.00-17.00 med renhold. Gjelder alle berøringsflater, toaletter, håndvasker og nedre del av vegg. Alle rom skal ha enkel tilgang på håndsprit, papirservietter og våtservietter. Toaletter blir vasket ca en gang pr. time.
 
Overgang skole-SFO
Overtar elevene i klasserommet. Barna spiser inne, går ut etterpå.
Barna følger sine kohorter i SFO, og bruker samme rom som i skoletida.
 
Noen viktige punkter:
Gjeldende karantenebestemmelser må følges av alle.
Elever og ansatte som har symptomer på luftveisinfeksjoner skal være hjemme.
2.-4. trinn må hente poser med klær på skolen i løpet av torsdag 23.04.  Garderobene skal vaskes grundig.
Elevene på hvert trinn er delt i kohorter med ca. 15 elever i hver (eller færre). Disse gjelder for skole og SFO. «Det er en fordel at elevene ikke omgås mange andre barn på fritiden»,  Veileder om smittevern, side 8. Lærerne sender ut oversikt over hvilken kohort barnet tilhører før helgen. Mandag vil lærere ta imot elevene på morgenen, og organisere inngang gruppevis.
Foresatte skal ikke inn i skolebygget. Levering og henting skjer utendørs.
Matpakke både til skole og SFO første uka.
Det blir ikke matservering på SFO i uke 18. Alle barna må ha med ekstra mat.
Barna skal være mye ute, både i skole- og SFO-tid. Ta med varme klær + skiftetøy. 
Øv på god håndvask sammen med barnet, og snakk om viktigheten av å holde avstand.
Se denne lille filmen sammen med ditt barn, og øv på håndvask hjemme. Se her
De ansatte vil få en gjennomgang av korrekt håndvask med helsesykepleier før helgen, og elevene det samme i løpet av mandagen.
 
Vi kommer helt sikkert til å gjøre større eller mindre endringer etter hvert som vi ser hvordan organiseringen fungerer. Har du spørsmål som angår ditt barn retter du dem til kontaktlærerne. Har du mer generelle spørsmål om f.eks. organiseringen el.l. ber vi dere samle dem hos foreldrekontaktene slik at vi kan koordinere informasjonsflyten best mulig. Vi vil ta initiativ til hyppige samtaler med foreldrekontaktene i klassene.
All informasjon er med forbehold om endringer.