Polarflokken barnehage har ledig 40% vikariat som kjøkkenassistent i perioden 20.05.-28.06.2019

Interesserte kan kontakte enhetsleder Trine Berntsen på tlf. 90840563 eller epost: trine.berntsen@lokalstyre.no