Til informasjon: 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har fått kr 750 000 i stimuleringstilskudd til veterinærdekning for 2020 til fordeling til søkere på Svalbard.

Frist for å søke om stimuleringstilskudd for 2020 er satt til 25. februar. Søknaden sendes Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Mer informasjon om stimuleringstilskuddet er lagt ut på heimesia til Fylkesmannen i Troms og Finnmark: https://www.fylkesmannen.no/nb/troms-finnmark/tilskudd/2020/02/stimuleringstilskudd-til-kommunale-veterinartjenester/