Det er behov for utbedring av to rørstrekninger i Sjøområdet. Dette arbeidet vil medføre bortfall av fjernvarme i området i perioden 0800 til 1600 onsdag 22. juli. Longyear energiverk beklager ulempen dette medfører for våre kunder og vil etterstrebe å få fjernvarmen opp og gå igjen så fort som mulig.

Ved spørsmål kontakt driftsingeniør fjernvarme Rasmus Bøckman på 92 88 32 75 eller raboc@lokalstyre.no