I forbindelse med arbeid på fjernvarmenettet på Skjæringa vil det være behov for å stenge fjernvarmen i en periode søndag 30. august, mellom kl. 08-16.
Dette arbeidet vil medføre at berørte adresser vil være uten varme i perioden arbeidet pågår.
 
Berørte adresser er:
Vei 306: 2 A, B, C og  A, B, C,  6
Vei 309: 2 og 4

Longyearbyen lokalstyre beklager ulempen dette medfører for våre kunder. 

Ved spørsmål kontakt driftsingeniør fjernvarme Rasmus Bøckman på 92 88 32 75 eller raboc@lokalstyre.no