I forbindelse med rehabilitering og utbedring på drikkevannsnettet, er det behov for vannavslag i merket område (se kartutsnitt)
Arbeidene vil starte kl. 10:00 og vare ut arbeidsdagen.

Vi beklager ulempene dette medfører.