VIKTIG MELDING!

Vi må komme i kontakt med deg som har tilreisende/gjester boende i din bolig.
Dette gjelder alle tilreisende gjester fra alle andre land enn Norge. NB! gjelder ikke de som bor på hoteller.
• Airbnb
• Privat utleie av bolig, rom, sofa
• Fastboende med besøk av gjester

Meld deg snarest på telefon 79022150 eller e-post: infotorg@lokalstyre.no

Ny forskrift er gjort gjelder med virkning fra 13.3. 2020 med virking fra 27.2.2020
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-13-287

Oppdraget er gitt Longyearbyen lokalstyre av nasjonale myndigheter.

 

 

IMPORTANT MESSAGE!

It urgent to get in contact with you that have visiting guests staying in your apartment.

This applies to visitor traveled or coming from countries outside of Norway. This does not apply visitor staying in hotels.
• Airbnb
• Private rent of your apartment, room or couch
• Permanent residents with visiting guests

Please contact us as soon as possible,
Phone 79022150 or email: infotorg@lokalstyre.no

 


 
 
LOVDATA.NO