Referat fra samarbeidsutvalg / skolemiljøutvalg 01.11.16

Deltakere:

Undervisningspersonale 1          Troels Ørsted Yttredal (ikke møtt)

Undervisningspersonale 2          Susanne Setten Wingsternes

Øvrig personale/SFO                     Johanne Nikolaisen             

FAU-leder                                      Jens Abild

FAU                                                 Anna Vader (for Emma Johansson-Karlsson))

FAU                                                 Cecilie Jenssen (ikke møtt)

Elevråd Vg                                         Malin Alexandersen                              

Elevråd Vg                                         Frida Krystad                                 

Elevråd gr.sk.                                    Egil Nikolai Hagen                             

Elevråd gr.sk.                                 Varisa Photisat

Rektor                                             Siv Tove Sødal

Avd. leder vg                                 Anne Line Pedersen

 

Sak 1 Konstituering av samarbeidsutvalg/ skolemiljøutvalg 2016/17

Leder: Susanne Setten Wingsternes

Nestleder: Malin Alexandersen                              

Sekretær : Siv Tove Sødal

Sak 2 Skoleruta 2017/2018

Samarbeidsutvalget hadde en kommentar til forslaget på skolerute. Det var ønske om å slutte siste skoledag før jul tirsdag 19.des (20 des.) og starte opp etter juleferien onsdag 3.januar (torsdag 4.januar)

Sak 3 Leirskoleavtale   

Skolen har inngått avtale med Knattholmen kystleirskole for årene t.o.m. 2020.

Leirskolen ønsker at det inngås avtale for fem nye år (2021 – 2026).

Et samlet samarbeidsutvalget mente at skolen ikke bør inngå ny avtale med Knattholmen kystleirskole for en så lang periode. Dette ble begrunnet både ut i fra et økonomisk perspektiv og ut fra at behovene som skolen har kan endres mye i løpet av denne perioden. Ny avtale inngås ikke.

Sak 4 Eventuelt

Yrkesmessa avholdes 16.november. En viktig dag for elevene på både usk og Vg.

 

Referent

Siv Tove Sødal

Tips en venn Skriv ut