Møtereferat FAU - 01.11.16

Møte: FAU Longyearbyen skole

Dato: Tirsdag 01.11 kl. 18.30 – 19.15

Sted: Glassgården Longyearbyen Skole Tilstede: Anne Marit Heggelund (1. trinn), Jens Abild (2. trinn), Martin Indreiten vara (2. trinn), Kristine Myrbostad (4. trinn), Trude Holmsen (5.trinn), Anna Vader 6. trinn (vara), Trine Fjerdingøy (7. trinn), Johanne Nikolaisen (9. trinn), Håvard Hagen (10. trinn)

 

Forfall/ikke møtt: Liv Mari Schei (3. trinn), Cecilie Jensen (8. trinn)

Saker:

1)            Konstituering av FAULeder: Jens Abild (2. trinn)

Nesteleder: Trude Holmsen (5. trinn)

Sekretær: Trine Fjerdingøy (7. trinn)

2)            Info/saker fra ledelsen ved Longyearbyen skole

Rektor orienterte om følgende saker:  

 • Arktisk plan

  Erle Frantsen er ansatt i en 50 % prosjekt stilling for utvikling og integrering av Arktisk Plan ved skolen, 1.trinn – 3.vgs omfattes av planen. Planen vil bli et viktig verktøy for skolen og skal knyttes opp mot kompetansemålene.

 • Trivselslederprogrammet og miljøarbeider

  Skolen har ansatt en miljøarbeider som bl.a. jobber med Trivselslederprogrammet og annet forebyggendearbeid. Skolen ønsker og jobber for at miljøarbeider stillingen blir fast og inkludert i budsjettet for 2017/2018.

 • Nasjonale prøver

  Nasjonal prøver er gjennomført og resultatet for skolen ser veldig bra ut.  

  • Elevundersøkelsen 2016/2017

   Det blir gjennomført elevundersøkelse i løpet av høstsemesteret for 5. trinn – 3. vgs. Alle klasser vil få grundig gjennomgang av spørsmålene for å sikre at elevene forstår spørsmålene og dermed oppnår et mer korrekt resultat.  

  • 3)  Skolemat

 • Tilbudet som elevene har pr. i dag på ungdomstrinnet og vgs.

  1 dag varmmat i regi av skolen, pris Kr. 25,-, 1 dag i uken i regi av en frivilling som bidrar med et mattilbud, pris Kr. 25,-. Skolen har ingen kostander med dette ekstra tilbudet, og vil bli tilbydd til ca. februar 2017.   

 • Andre Jenssen informerer litt om arbeidet som er gjort fra FAU

  Pilotprosjektet med skolematordning ble en braksuksess, ordningen varte til pengene var brukt opp. Det er søkt om nye midler fra Gjensidige stiftelsen og korkpenger til videreføring av ordningen. I et nytt prosjekt et samarbeid med lokalt næringsliv (spisesteder, butikk) sentralt med fokus på gjenbruk og utnyttelse av råvarer. Når FAU får svar på søknader vil det jobbens videre med prosjektet. Andre Jensen ønsker å bidra og blir med videre i dette prosjektet.       

 

4)            Valg av representanter til skolens samarbeids-/skolemiljøutvalg

Foreldrerådet valgte 3 representanter til samarbeids-/skolemiljøutvalg

Følgende ble valgt:

Jens Abild (representerer 1.-4. trinn)

Emma Karlsson (representerer 5.-7. trinn)

Cecilie Jenssen (8 – 10. trinn, vgs)

 

5)            Eventuelt

Søknad om Korkpenger til utsyr til trivselslederprogrammet

Det ble bleslutet at det skal søkes om korkpenger til skolens trivselslederprogram. Trine Fjerdingøy tar kontakt med Miljøarbeider Anders Pedersen vedr. ønsket utstyr og fjorårets søknad for å undersøke hva som allerede er kjøpt inn og hva skolen ønsker av nytt utstyr. Søknadsfrist er 10. november.  

 

05.11.2016 Trine Fjerdingøy

Tips en venn Skriv ut