Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Lokalsamfunnsplan 2013-2023

Lokalsamfunnsplan for Longyearbyen ble første gang vedtatt i 2004. Planen tilsvarer kommuneplanens samfunnsdel, som plan- og bygningsloven pålegger alle kommuner på fastlandet
å ha. Selv om utarbeidelse av samfunnsdel ikke er en lovpålagt oppgave for Longyearbyen lokalstyre, ønsket man likevel å utarbeide et tilsvarende dokument, hvor langsiktige og overordnede visjoner og mål for lokalsamfunnet er nedfelt.

I 2011 ble det besluttet å revidere lokalsamfunnsplanen fra 2004 for å sikre at den er oppdatert i forhold til endrede forutsetninger og behov.

Gjeldende lokalsamfunnsplan ble vedtatt 10.12.13. Det er startet arbeid med revisjon av planen.

Plandokumenter

Lokalsamfunnsplan 2013 - 2023

Saksbehandling

Vedtak i Lokalstyret


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttalelse på denne planen.