Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Andre planer

Plan Vedtatt Status Siste behandling Planident
Energiplanen for Longyearbyen 2023 - 2030
21.02.2023
Endelig vedtatt plan
Endelig vedtatt plan
Temaplan
Beredskapsplan 
07.03.2022
Endelig vedtatt plan
Endelig vedtatt plan
Handlingsplan
Overordnet beredskapsplan 2022
07.03.2022
Endelig vedtatt plan
Endelig vedtatt plan
Beredskapsplan
Trafikksikkerhetsplan for Longyearbyen 2021 - 2024
09.11.2021
Endelig vedtatt plan
Endelig vedtatt plan
Handlingsplan
Ruspolitisk handlingsplan 2020 - 2024
11.02.2021
Endelig vedtatt plan
Endelig vedtatt plan
Handlingsplan
Plan for krisekommunikasjon 2021
01.01.2021
Endelig vedtatt plan
Endelig vedtatt plan
Beredskapsplan
Opparbeidelsesplan for gågata og torget
15.12.2020
Endelig vedtatt plan
Endelig vedtatt plan
Tiltaksplan
Overordna plan for skredsikring 2020 - 2024
01.12.2020
Endelig vedtatt plan
Endelig vedtatt plan
Temaplan
Årsplan for Kullungen barnehage 2019 - 2023
01.01.2019
Endelig vedtatt plan
Endelig vedtatt plan
Årsplan
Årsplan for Polarflokken barnehage 2019 - 2023
01.01.2019
Endelig vedtatt plan
Endelig vedtatt plan
Årsplan
Hovedplan Vann og avløp
17.09.2018
Endelig vedtatt plan
Endelig vedtatt plan
Temaplan
Temaplan Ferdsel og opplevelser
12.09.2017
Planforslag
Tatt til behandling
Samarbeidsavtale
Avfallsplan Longyearbyen 2017 - 2020
16.01.2017
Endelig vedtatt plan
Endelig vedtatt plan
Temaplan
Helhetlig ROS-analyse for Longyearbyen
01.01.2017
Endelig vedtatt plan
Endelig vedtatt plan
Beredskapsplan
Delplan for idrett og fysisk aktivitet 2014 - 2024
13.05.2014
Endelig vedtatt plan
Endelig vedtatt plan
Temaplan
Strategisk Havneplan Longyearbyen havn
11.02.2014
Endelig vedtatt plan
Endelig vedtatt plan
Strategisk plan
Trygt og godt skolemiljø ved Longyearbyen skole
Endelig vedtatt plan
Endelig vedtatt plan
Handlingsplan