Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fagrapporter

Rapport Dato Rapportnummer Utarbeidet av Fagområde
Fjellkontrollboring Sukkertoppen
08.10.2019
DS Entreprenør AS
Geoteknikk
Vurdering av miljøgifter i jord fra eiendom i Longyearbyen (vest for Longyear energiverk)
03.09.2019
61389
Akvaplan-niva AS
Miljø
Miljøteknisk grunnundersøkelse. Bykaia, Longyearbyen. Datarapport
05.07.2019
1350034789 M-Rap-001
Rambøll
Miljø
Datarapport fra grunnundersøkelse. Skredsikring Vannledningsdalen
04.07.2019
1350029372 G-rap-001
Rambøll
Geoteknikk
Skredfarevurdering for Svalbard kirke. Avgrensning av areal for mulig plassering av skredvoll
04.07.2019
19230-02-1
Skred AS
Skred
Boligbehovsutredning 2019
01.07.2019
0
Longyearbyen Lokalstyre
Samfunn
Område H4, Bykaia Longyearbyen. Geotekniske undersøkelser
26.06.2019
1350034789 G-not-001
Rambøll
Geoteknikk
RESERVEKRAFTSTASJON LONGYEARBYEN OPPSUMMERING FRA GRUNNUNDERSØKELSE
15.06.2019
G-not-001 1350033470
Rambøll
Geoteknikk
Skredfarevurdering for Longyearbyen kirke
07.06.2019
19230-01-1
Skred AS
Skred
Reservekraftstasjon Longyearbyen. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Datarapport
28.05.2019
1350033470 M-Rap-001
Rambøll
Miljø
Skredfarevurdering for plassering av reservekraftverk
24.05.2019
19221-01-1
Skred AS
Skred
Grunnundersøkelsesrapport. Geofrost Coring og laboratorieanalyser fra Lia. Skredsikring Longyearbyen
02.05.2019
G-5599-07-GEODATA-001
Geofrost
Geoteknikk
Undersøkelse issvull ved veg 400
12.04.2019
1350033381_G-not-001
Rambøll
Geoteknikk
Skredfarevurdering og vurdering av sikringsmuligheter for tidligere barnehage, Skjæringa
01.04.2019
19134-01-1
Skred AS
Skred
Studentboliger Elvesletta – vurdering av forurenset grunn
11.03.2019
1350027997 M-not-001
Rambøll
Miljø
Klimaprofil Longyearbyen. Et kunnskapsgrunnlag for klimatilpasning
04.02.2019
NCCS
Meteorologi
Prosjektering av sikringstiltak, Sukkertoppen og Vannledningsdalen. Forprosjektering av sikringstiltak – Fase B2
18.12.2018
18241-03-4
Skred AS og HNIT
Skred
Case study of pile foundations for a building on a sloping terrain in Longyearbyen. Project Report 2018
14.12.2018
2019:00160
SINTEF Byggforsk
Geoteknikk
Vurdering av forurensningstilstanden i planlagt utbyggingsområde i Bjørndalen og ved Lagunen, Longyearbyen
10.12.2018
433.60370-2
Akvaplan-niva AS
Miljø
Miljøtilstand for massene ved Hotellneset, Longyearbyen
23.11.2018
60370-1
Akvaplan-niva AS
Miljø
Prosjektering av sikringstiltak, Sukkertoppen og Vannledningsdalen. Håndtering av overvann og sedimenter
16.11.2018
18241-04-1
Skred AS
Hydrologi
Refraksjonsseismiske undersøkelser Bykaia. Longyearbyen havn, Svalbard
12.11.2018
18221-2
GeoPhysix
Geofysikk
Karakterisering av massene i Lia, Longyearbyen
26.10.2018
20180594-01-TN
NGI
Miljø
Skredsikring Sukkertoppen. Geoteknisk vurdering for forprosjekt fase B2
26.10.2018
1350029372 G-not-001
Rambøll
Geoteknikk
Skredsikring Sukkertoppen. Oppsummering fra prøvegraving og befaring
26.10.2018
1350029372 G-not-002
Rambøll
Geoteknikk
Ingeniørgeologisk kartlegging og vurdering til forprosjektering av skredsikringstiltak for Sukkertoppen og Vannledningsdalen
26.10.2018
1350029372 G-not-003
Rambøll
Ingeniørgeologi
Impact of changing climate on infrastructure in Longyearbyen: stability of foundations on slope terrain – case study. Field and Laboratory Report 2018 – Geotechnical Investigations
23.10.2018
2019:00158
SINTEF Byggforsk
Geoteknikk
Skredsikring Longyear energiverk. Detaljprosjektering eksisterende anlegg
30.05.2018
1350022403_G-not-001
Rambøll
Skred
Longyear energiverk. Skredsikringstiltak for reservekraftanlegg og rørledning
29.05.2018
3150012403 G-rap-002
Rambøll
Skred
Tiltaksplan for PFAS-forurenset grunn som følge av brannøving. Longyearbyen - Gammelt og nytt brannøvingsfelt
29.05.2018
5165123 J05
Norconsult
Miljø
Detaljprosjektering av sikringstiltak - Lia mellom vei 228 og 230. Prosjekteringsrapport for støtteforbygninger
24.05.2018
20170299-05-R
NGI
Skred
Studentboliger Elvesletta. Vurdering av flomfare
22.05.2018
1350027997 K-not-002
Rambøll
Hydrologi
Studentboliger Elvesletta. Håndtering av overvann
22.05.2018
1350027997 K-not-002 rev1
Rambøll
Hydrologi
Detaljprosjektering av sikringstiltak - Lia mellom vei 228 og 230. Prosjekteringsrapport for snøsamleskjerm og avskjærende grøft
16.05.2018
20170299-01-R
NGI
Skred
Studentboliger Elvesletta. Geoteknisk vurdering
16.05.2018
1350027997_G-not-001
Rambøll
Geoteknikk
Radisson Blu Polar hotell, Longyearbyen. Geotekniske grunnundersøkelser - Datarapport
20.04.2018
58242001_RIG-R01-A01
Sweco
Geoteknikk
Avfallsdeponi Adventdalen - geoteknisk vurdering av stabilitet
13.04.2018
1350016855_G-not-003
Rambøll
Geoteknikk
Deformasjonskartlegging rundt Longyearbyen ved bruk av satellittbasert radarinterferometri
05.04.2018
13/2017
Norut
Geofysikk
Konseptstudie. Sikringstiltak Sukkertoppen og Vannledningsdalen
15.03.2018
201706702-17
NVE
Skred
Dimensjonerende skred fra Sukkertoppen og faresoner for Lia under Sukkertoppen
15.03.2018
201708556-27
NVE
Skred
Miljøteknisk grunnundersøkelse. Gruvedalen Longyearbyen. Datarapport med tiltaksplan
16.02.2018
1350026234_M-Rap-001
Rambøll
Miljø
Boligfelt B14 Longyearbyen – Geoteknisk vurdering
18.01.2018
1350023712_G-not-001_rev01
Rambøll
Geoteknikk
Skredsikring i Longyearbyen. Grunnundersøkelser i Lia ovenfor Hilmar Rekstens vei
18.12.2017
2017:00815
SINTEF Byggforsk
Geoteknikk
Detaljprosjektering sikringstiltak - Lia mellom veg 228 og 230. Geofysisk kartlegging av permafrost og dybde til berg ved hjelp av ERT og georadar
14.12.2017
20170299-03-R
NGI
Geofysikk
Sukkertoppen Svalbard - avalanche incidents. Documentation of avalanches
11.12.2017
20171006-01-R
NGI
Skred
Impact of changing climate on infrastructure in Longyearbyen: stability of foundations on slope terrain – Case study. Field report – geotechnical investigations
22.11.2017
2017:00631
SINTEF Byggforsk
Geoteknikk
Impact of changing climate on infrastructure in Longyearbyen: stability of foundations on slope terrain – Case study. Project Report 2017
22.11.2017
2017:00656
SINTEF Byggforsk
Geoteknikk
Snøsamleskjerm og dreneringskanal ovenfor spisshusene i Longyearbyen. Feltrapport ‐ Grunnundersøkelser
10.11.2017
2017:00607
SINTEF Byggforsk
Geoteknikk
Klimascenarioer for Longyearbyen-området, Svalbard. Delrapport 1, Statsbygg oppdrag: «Bygging og forvaltning på Svalbard i et langsiktig klimaperspektiv»
19.10.2017
15/2017
Meteorologisk institutt
Meteorologi
Forventede klimaendringers påvirkning på byggegrunn i Longyearbyen-området. Delrapport 2 i oppdraget «Bygging og forvaltning på Svalbard i et langsiktig Klimaperspektiv»
11.10.2017
IAS2171-1
Instanes AS
Geoteknikk
Adventfjorden som resipient for sanitæravløp og kvernet matavfall fra Longyearbyen
10.10.2017
8905-1
Akvaplan-niva AS
Miljø
Skredsikringstiltak Longyearbyen energiverk - Eksisterende anlegg
30.06.2017
3150012403 G-rap-001
Rambøll
Skred
Energiverket, Longyearbyen. Grunnundersøkelser og grunnforhold
21.06.2017
IPAS 2189-1
Instanes AS
Geoteknikk
Tiltaksplan. Flom- og erosjonssikringstiltak i Longyearelva
24.05.2017
201601388
NVE
Hydrologi
Kartlegging av skredfare i hytteområder på Svalbard
05.05.2017
713525-RIGberg-RAP-001
Multiconsult
Skred
Delplan for Hotellneset. Områdestabilitet
29.03.2017
713504‐RIG‐NOT‐001
Multiconsult
Geoteknikk
Grunnundersøkelser. Datarapport. (Elvesletta og Melkeveien)
24.03.2017
1350021401-G-rap-001
Rambøll
Geoteknikk
Miljøkartlegging i forbindelse med planlagt utfylling (Bykaia)
09.03.2017
8731-2
Akvaplan-niva AS
Miljø
Skredfarekartlegging i utvalgte områder på Svalbard
15.12.2016
91-2016
NVE
Skred
Skredsikring og fundamentering i permafrost
15.12.2016
ALMAVIVA AS
Skred
Kortreist betong på Svalbard. Laboratorietesting av grovt tilslag og betong
15.12.2016
712372
Multiconsult
Betong
Fremmede karplantearter i Longyearbyenområdet
06.12.2016
536
Ecofact
Naturverdier
The 7-8 November 2016 Rainstorm in Longyearbyen, Svalbard
29.11.2016
2016-02
UNIS
Meteorologi
Report on the 14-15 October 2016 mass movement event in the Longyearbyen area
24.10.2016
UNIS
Skred
Longyearbyen, Svalbard - Vulnerability and risk management of an Arctic settlement under changing climate - a challende to authorities and experts
15.09.2016
NGI
Skred
Flomberegning for Longyearelva
15.09.2016
7-2016
NVE
Hydrologi
Kort oversikt over klimaendringer og konsekvenser på Svalbard
15.06.2016
2/2016
NCCS
Meteorologi
KVU Longyearbyen havn. Miljøteknisk vurdering av forurensningstilstand og fremtidig behov for tiltak
20.04.2016
20160243-02-TN
NGI
Miljø
Analyser av PFAS for utvalgte prøver fra Hotellneset og ORV
15.03.2016
17603001-RIM-N01
Sweco
Miljø
Grunnundersøkelser Bykaia, ORV og Hotellneset. Miljøtekniske undersøkelser og tiltaksplan
18.12.2015
17603001-RIM-R01
Sweco
Miljø
Grunnundersøkelser Bykaia, ORV og Hotellneset. Datarapport
10.11.2015
17603001_01
Sweco
Geoteknikk
Forprosjektering av sikringstiltak for bebyggelse og infrastruktur nedenfor Vannledningsdalen
04.11.2015
20120650-01-R
NGI
Skred
Tidligere skredvurderinger og skredgrenser ved NGI
29.09.2015
20150715-01-TN
NGI
Skred
Naturverdiene i nærområdet rundt Longyearbyen planområde
01.07.2015
Norsk Polarinstitutt
Naturverdier
Fyrhus og lager. Grunnundersøkelse - fjellkontroll
25.02.2015
13424001
Sweco
Geoteknikk
Investigations of Coastal Erosion by Means of Laser Scanner VZ-1000 in Vestpynten, Spitsbergen
15.08.2014
UNIS m-fl.
Geoteknikk
Skredvurdering Bykaia
28.05.2013
6130319-G-rap-001
Rambøll
Skred
Vurdering av gjenbruk av aske i betong - kullkraftverket i Longyearbyen
15.11.2012
M-not-001-6120732
Rambøll
Miljø
Vannledningsdalen, Longyearbyen. Sikring av bebyggelse og infrastruktur mot sørpeskred. Oppsummering etter møter og befaring 18.-20.04.2012
31.05.2012
20120323-00-1-R
NGI
Skred
Geoteknisk grunnundersøkelse og miljøprøver ved Hotellneset, Longyearbyen
15.03.2012
SBF2012F0150
SINTEF Byggforsk
Geoteknikk
Vannledningsdalen - Et sammendrag av tidligere vurderinger av sikkerhet og tiltak
07.02.2012
20120153-00-2-R
NGI
Skred
Sårbarhetsvurdering og bruk av lokaliteter på Svalbard
01.02.2012
785
NINA
Naturverdier
Volatile and persistent emissions from traffic and power production on Svalbard
02.05.2011
OR 25/2011
NILU
Miljø
Fyrhus 3. H320 pelelogg
15.01.2010
LNS Spitsbergen
Geoteknikk
Avløp fra Longyearbyen til Adventfjorden. Miljøfaglige vurderinger
18.12.2009
4535-1
Akvaplan-niva AS
Miljø
Isdammen report 2009
15.04.2009
UNIS
Geoteknikk
Biologisk mangfold - temarapport som grunnlag for arealplan Longyearbyen planområde (2007).
01.04.2009
252
NINA
Naturverdier
Risikovurdering av Isdammen
19.03.2009
20081544-1
NGI
Geoteknikk
Burmavegen. Vurdering av skredfare
22.07.2008
20081311-1
NGI
Skred
En sammenstilling av grunnundersøkelser i Longyearbyen
12.12.2007
NTNU
Geoteknikk
Grunnundersøkelser for ny havn i Longyearbyen. Totalsonderinger og prøvetaking
26.06.2007
SB GEO 0710
SINTEF Byggforsk
Geoteknikk
Sammendrag av NGI-rapporter. Skredfare i Longyearbyen
15.10.2004
SSD
Skred
Vindforhold på Platåberget - Svalbard
01.04.2004
KVT/FKN/2004/008
Kjeller vindteknikk
Meteorologi
Nybyen, Longyearbyen. Skredfarevurdering
25.04.2003
20031134-1
NGI
Skred
Vannledningsdalen-Gruvedalen, Longyearbyen. Skredfarevurdering
15.10.2001
20011167-1
NGI
Skred
Skredulykken under Håbergnuten, Svalbard
31.08.2001
588100-21
NGI
Skred
Skredfaregrense Lia-Gruvedalen ovafor vei 230
22.12.2000
20001324-not2
NGI
Skred
Vedr. skredfaren ved aktuelle fortettingstomter i Lia
21.12.2000
20001324-not1
NGI
Skred
Prøvetaking av grunnvann på lokalitet nr. 211032, gammel fylling, Longyearbyen
11.10.2000
904070
NGI
Miljø
Terrestriske bakgrunnsverdier i Longyearbyen
26.06.2000
994070-5
NGI
Miljø
Longyearbyen II, Svalbard. Supplerende undersøkelse av forurensede lokaliteter
19.04.2000
994070-2
NGI
Miljø
Longyearbyen I Svalbard. Supplerende undersøkelse av forurensede lokaliteter
16.03.2000
994070-1
NGI
Miljø
Permafrost response to environmental and industrial loads. Snø og snøskred på Svalbard. Registrering av snøforhold, snøskred og utløpslengder
30.12.1999
589100-4
NGI
Skred
Bykaia - Longyearbyen. Grunnundersøkelse. Datarapport
25.11.1999
200051-1
Multiconsult
Geoteknikk
Svalbard. Undersøkelse av forurensede lokaliteter. Longyearbyen I
14.01.1999
984096-1
NGI
Miljø
Svalbard. Undersøkelse av forurensede lokaliteter. Longyearbyen II
14.01.1999
984096-2
NGI
Miljø
Kartlegging av deponier, forurenset grunn og etterlatenskaper på Svalbard
28.02.1998
98:04
SFT
Miljø
Kartlegging av deponier, forurenset grunn og etterlatenskaper på Svalbard. Vedlegg lokaliteter
28.02.1998
98:04B
SFT
Miljø
Longyearbyen - Elvesletta. Preliminær flomberegning
27.02.1996
07/1996
NVE
Hydrologi
Longyearbyen - Elvesletta. Vassdragstekniske vurderinger
12.02.1996
08/1996
NVE
Hydrologi
Barnehage, Longyearbyen. Vurdering av skredfaren mot aktuelle tomter for ny barnehage ved kirka
05.01.1996
954103-1
NGI
Skred
Elvesletta, Longyearbyen. Grunnundersøkelser
06.12.1995
950080-1
NGI
Geoteknikk
Permafrost. Målinger Longyearbyen sommeren 1995
05.09.1995
527030
NGI
Geoteknikk
Alpinbakke, Longyearbyen. Vurdering av plassering av skitau ovafor skolen
14.08.1995
954052-1
NGI
Skred
Vei 217-221, Longyearbyen. Skredfarevurdering av planlagt utbyggingsområde
13.10.1994
944079-1
NGI
Skred
Impact of rapid mass movement and drifting snow on the infrastructure and development og Longyearbyen, Svalbard
15.08.1994
589100-2
NGI
Skred
UNIS-bygget på Svalbard. Grunnundersøkelser
04.02.1994
930060-1
NGI
Geoteknikk
Lia, Longyearbyen. Rutiner for akutt skredfarevurdering. Forslag til hjelpemidler, observasjonsprogram, evaluering av innsamlede data og tiltak
17.12.1993
904025-7
NGI
Skred
Gamle Longyearbyen - Taubanesentralen. Vedrørende vær- og skredprognoser for planlagt utbyggingsområde
27.08.1993
914030-2
NGI
Skred
Longyearbyen. Vurdering av akutt skredfare 27-28 mars 1993
30.07.1993
934037-1
NGI
Skred
Haugen - Nybyen, Longyearbyen. Skredfarevurdering av mulig byggeområde
28.05.1993
934063-1
NGI
Skred
Gamle Longyearbyen - Taubanesentralen. Vurdering av skredfare og drivsnøproblem i planlagt utbyggingsområde
31.07.1992
914030-1
NGI
Skred
Lia, Longyearbyen. Vurdering av snøskredfare og tiltak for å hindre ulykker ved veg 226-230
28.07.1992
904025-2
NGI
Skred
Longyearbyen - Gruvedalen. Skredfarevurdering av planlagt utbyggingsområde
26.05.1992
924004-1
NGI
Skred
Ny kai Longyearbyen. Seismiske målinger
17.10.1991
O.8236 nr 2
Kummeneje
Geofysikk
Vurdering av tiltak mot snøskred, sørpeskred og drivsnø i Longyearbyen
15.02.1991
904025-1
NGI
Skred
Longyearbyen. Beskrivelse av grunnforhold og geotekniske beregninger for ny kai
12.02.1991
900074-1
NGI
Geoteknikk
Ny kai Longyearbyen. Seismiske målinger
14.12.1990
O.8236 nr 1
Kummeneje
Geofysikk
Hotellneset, Longyearbyen. Grunnundersøkelser og stabilitetsvurdering av ny lastekai
14.02.1989
880011-2
NGI
Geoteknikk
Sjøområdet Longyearbyen. Grunnundersøkelser og stabilitetsvurderinger for utfyllingsområde og ny kai
31.01.1989
880011-1
NGI
Geoteknikk
Geomorfologisk kartlegging av overflatestrukturer i Longyearbyen, Svalbard
25.01.1986
52703-1
NGI
Geoteknikk
Helningskanaler i H.Rekstens vei, Longyearbyen, Svalbard. Installering og resultater av foreløpige målinger
10.08.1983
52701-5
NGI
Geoteknikk
Grunnundersøkelse for hybelhus 1, Longyearbyen
13.05.1981
81029-1
NGI
Geoteknikk
The diversities of large slushflows illustrated by selected cases
NGI
Skred