Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Vedtatt i lokalstyret den 10.5.2022

Lokalsamfunnsplan 2022-2033

Lokalstyret har vedtatt ny Lokalsamfunnsplan. Planen forankrer 7 av FNs bærekraftsmål med tydelige mål og strategier for utvikling av Longyearbyen mot 2033.

Lokalsamfunnsplan for Longyearbyen ble første gang vedtatt i 2004. Planen tilsvarer kommuneplanens samfunnsdel, som plan- og bygningsloven pålegger alle kommuner på fastlandet å ha. Selv om utarbeidelse av samfunnsdel ikke er en lovpålagt oppgave for Longyearbyen lokalstyre, ønsket man likevel å utarbeide et tilsvarende dokument, hvor langsiktige og overordnede visjoner og mål for lokalsamfunnet er nedfelt.

Lokalsamfunnsplanen har senere  blitt revidert, først i 2013 for å sikre at den er oppdatert i forhold til datidens endrede forutsetninger og behov, og i 2019 startet prosessen med en ny revisjon, hvor også  FN's bærekraftsmål er lagt til grunn for utarbeidelsen av den nye lokalsamfunnsplanen.

Plandokumenter

Lokalsamfunnsplan 2022 - 2033 (pdf)

Lokalsamfunnsplan 2022 - 2033 (web-versjon i Framsikt)

Saksbehandling

Vedtak i Lokalstyret


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttalelse på denne planen.


Bilde forside lokalsamfunnsplan