Valglogo lokalstyrevalget 2019

Fra og med mandag 16. september til og med fredag 4. oktober kan du forhåndsstemme til lokalstyrevalget i Longyearbyen.

Forhåndsstemmingen foregår på Infotorget i 2. etasje i Næringsbygget mandag til fredag kl. 08:30 - 15:30

Husk legitimasjon og valgkort når du skal forhåndsstemme!

Valgkortet kommer i posten i løpet av uke 38. Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men det er en fordel å ha det med.
NB! Noen vil ikke motta valgkort selv om de står i manntallet/har stemmerett. På Infotorget kan du sjekke om du står oppført i manntallet.
 

Ambulerende stemmegivning (hjemmestemming):

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Søknadsfrist er torsdag 3. oktober.