Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Planer under arbeid

Plan Høringsperiode Status Siste behandling Planident
Delplan for felt BA6 Sjøskrenten Vest- planutkast på offentlig ettersyn
14.06.2021 - 13.08.2021
Planforslag
Besluttet offentlig ettersyn
D59
Delplan D54 Deponi for forurensede masser og avfall i Longyearbyen
20.02.2020 - 20.03.2020
Planlegging igangsatt
Planlegging igangsatt
D54
Delplan Bjørndalen og Vestpynten hytteområde
19.03.2019 - 02.05.2019
Planforslag
Besluttet offentlig ettersyn
D46
Delplan Hotellneset
06.12.2017 - 25.01.2018
Planforslag
Besluttet offentlig ettersyn
D37
Delplan Forskningsområde Adventdalen
09.10.2014 - 20.11.2015
Planforslag
Besluttet offentlig ettersyn
D35
Delplan Melkeveien
Varsel om planoppstart
Tatt til behandling
D38
Delplan Aktivitetsløyper Adventdalen
Varsel om planoppstart
Tatt til behandling
D40
Delplan Lia og Vannledningsdalen -Del 2 Vannledningsdalen
Planlegging igangsatt
Planlegging igangsatt
D39b
Delplan for utvidelse av felt SPA1 - Platåberget
Planlegging igangsatt
Planlegging igangsatt
D51
Delplan for masseuttak Longyearelva sør
Planlegging igangsatt
Planlegging igangsatt
D53
Delplan for felt BA6 Sjøskrenten Vest - fastsatt planprogram
Planlegging igangsatt
Planlegging igangsatt
D59
Delplan Sjøområdet sør - Kunngjøring av endelig planprogram
Planlegging igangsatt
Planlegging igangsatt
D57
Delplan Sjøområdet nord - Kunngjøring av endelig planprogram
Planlegging igangsatt
Planlegging igangsatt
D58
Delplan for felt B1 og B/N3 Elvesletta Nord - planutkast på offentlig ettersyn
Planforslag
Besluttet offentlig ettersyn
D56
Lokalsamfunnsplanen 2021- 2033
Planlegging igangsatt
Planlegging igangsatt
Samfunnsplan