Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Delplan D34

Delplan for Longyearbyen havn - Bykaia

Planident: D34

Vedtatt plan

Formålet med planen er å legge til rett for utvidelse av dagens havnekapasitet og videreutvikling av planområdet til havne- og næringsaktivitet. Det er ønskelig å skape grunnlag for god arealutnyttelse og utvikling/utbygging innenfor havneområdet og etablering av nytt havnebygg. Planen erstatter tidligere delplan for området "Bykaia Longyearbyen 2000".

Vedtatt av Lokalstyret 11.12.2017.

Eventuelle spørsmål kan sendes til postmottak@lokalstyre.no.

Dokumenter

Arealplankart - vedtatt delplan 11.12.17 (PDF)
Bestemmelser - vedtatt 11.12.17 (PDF)
Planbeskrivelse - vedtatt 11.12.17 (PDF)
Illustrasjonsplan - datert 25.08.17 (PDF)
Merknadsbehandling etter høringsperiode 010917-011017
Vedtak - sluttbehandling 11.12.17

Gjeldende fargeplan.

 

bykaia