Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Delplan D36

Delplan for sentrumsområdet med forskningsparken

Planident: D36
delpanområdet sentrum

 

Formålet med delplanen er å legge til rett for en bedre utnytelse av arealene gjennom en fremtidsrettet og miljøvennlig utvikling. Planen skal legge til rette for utvikling av et attraktivt bysentrum for besøkende, innbyggere og næringslivet. Natur- og kulturminneverdier skal ivaretas. Longyearbyens unike særpreg skal forsterkes og positive kvaliteter videreføres. Areal og funksjonstilpasning for utvikling av utdanning/forskning, næring/tjenesteprodukjson og turisme/reiseleiv ivaretas.

Vedtatt av Lokalstyret 06.03.2017.

Eventuelle spørsmål kan sendes til postmottak@lokalstyre.no.

Vedtatte dokumenter:

Arealplankart - Vedtatt plankart (PDF)
Bestemmelser - Vedtatt bestemmelser  (PDF)
Planbeskrivelse - Vedtatt planbeskrivelse (PDF)

Illustrastrasjoner og utredninger:
Illustrasjonsplan, revidert 101016
ROS-Analyse - vedtatt 060317
Notat overvann 290616

Saksbehandling:
Medvirkning,innspill og prosess
Vedtak- sluttbehandling 060317

 

 


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttalelse på denne planen.