Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Delplan D45

Delplan for Vindodden hytteområde

Planident: D45

Vedtatt av Lokalstyret 22.10.2018.

Planen gir hjemmel for å flytte hytter som ligger i rasutsatte områder i tillegg til 4 nye hytter.

Eventuelle spørsmål kan sendes til postmottak@lokalstyre.no.

Vedtatte dokumenter:

Planbeskrivelse.pdf
Utfyllende bestemmelser.pdf
Vindodden plankart vedtatt.pdf
Vedlegg - Oppsummering av innspill ved offentlig ettersyn med kommentarer.pdf
Vedlegg - Skredrapport Utdrag.pdf
Vedlegg -Temakart Skredfare og hyttepunkter.pdf
Vedtak - Delplan D45 Vindodden hytteområde.pdf


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttalelse på denne planen.