Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Huskeliste før avreise

Den kalde fine tida er også er tiden for frosne vannrør. Vi minner derfor om at du lukker alle vinduer og sørger for at radiatorene står på før du drar på juleferie. Husk også at brannsentralen skal ha strøm selv om du ikke er hjemme.

Radiatoren må aldri slås helt av!

20 spørsmål og svar om arbeidet med energiomstilling og overgang til diesel

I januar 2021 bestemte regjeringen at ny energiløsning for Longyearbyen skulle utredes, bakteppet var at kullkraftverket ga store vedlikeholdskostnader og store klimagassutslipp ved kulldrift.

Longyearbyen lokalstyre vedtok så høsten 2021 at kullkraftverket skulle stenges senest høsten 2023, og sa opp avtalen med Store Norske. Longyearbyen skulle gå over til en energiløsning driftet på diesel, inntil ny energiløsning var på plass.

I Prop.1 s (2021-2022) ba regjeringen LL utarbeide en konkret energiplan i løpet av 2022. Premissene for planen var at fornybar energi skal fases inn. 

I energiplanen for Longyearbyen som lokalstyret leverte er det pekt på sol- og vindkraft som mulige fremtidige løsninger sammen med energilagring. Prosessen omfatter også energieffektivisering i eksisterende bygg, såkalt Enøk-tiltak.

diesel

Strømfaktura for 4. kvartal 2022

Nå faktureres strømforbruket for 4. kvartal (1.oktober - 1. januar). Det er foreløpig ingen endringer for deg som strømkunde i forbindelse med opprettelsen av Svalbard Energi AS. Endringer vil først skje fra 2. kvartal.   

Energiverket

Huskeliste før avreise

Den kalde fine tida er også er tiden for frosne vannrør. Vi minner derfor om at du lukker alle vinduer og sørger for at radiatorene står på før du drar på juleferie. Husk også at brannsentralen skal ha strøm selv om du ikke er hjemme.